Oferta sprzedaży

Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 383/62 GD1I/00055752/1
Powierzchnia nieruchomości: 1370 m2

Opis nieruchomości i przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-31-2015 z dnia 30.04.2015r

Cena nieruchomości netto: 39.000,00 zł
Wadium: 3 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 390,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 626/41 GD1I/00023643/1
Powierzchnia nieruchomości: 2037 m2

Opis nieruchomości i przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 34 poz. 497

Cena nieruchomości netto: 51.000,00 zł
Wadium: 5.100,00 zł
Minimalne postąpienie: 510,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 383/62 GD1I/00038353/9
Powierzchnia nieruchomości: 1370 m2

Opis nieruchomości i przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-31-2015 z dnia 30.04.2015r

Cena nieruchomości netto: 39.000,00 zł
Wadium: 3.900,00 zł
Minimalne postąpienie: 390,00 zł


Obręb geodezyjny: Rozpędziny
Numer działki i numer księgi wieczystej: 175/5 GD1I/00005666/6
Powierzchnia nieruchomości: 680 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę  budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-37/09  z dnia 23.03.2009r

Cena Nieruchomości netto: 21.522,00 zł
Wadium: 2.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 220,00 zł


Obręb geodezyjny: Mareza
Numer działki i numer księgi wieczystej: 465/1 GD1I/00024790/3
Powierzchnia nieruchomości: 1202 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-97/08 z dnia 22.09.2008r.

Cena Nieruchomości netto: 52.000,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Minimalne postąpienie: 520,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 28/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 668 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017 z dnia 5.12.2017r

Cena Nieruchomości netto: 21.142,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Minimalne postąpienie: 220,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 29/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 625 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-76/2017 z dnia 5.12.2017r.

Cena Nieruchomości netto: 19.781,00 zł
Wadium: 2.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 200,00 zł