Oferta sprzedaży

Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 383/60 GD1I/00038353/9
Powierzchnia nieruchomości: 2079 m2
Forma sprzedaży: Na własności

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-31-2015 z dnia 30.04.2015r

Cena Nieruchomości netto: 71.500,00 zł
Wadium:
7.200,00 zł
Minimalne postąpienie:
720,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 383/62 GD1I/00038353/9
Powierzchnia nieruchomości: 1370 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-31-2015 z dnia 30.04.2015r

Cena Nieruchomości netto: 39.000,00 zł
Wadium: 3.900,00 zł
Minimalne postąpienie: 390,00


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 628/6 GD1I/00048029/2 wraz z udziałem wynoszącym ¼ w działce 628/4 o pow. 0,0523 ha GD1I/00048030/2
Powierzchnia nieruchomości: 2020 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 34 poz. 497)

Cena nieruchomości netto: 81.300,00 zł
Wadium: 8.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 820,00 zł


Obręb geodezyjny: Tychnowy
Numer działki i numer księgi wieczystej: 234/3 GD1I/00054314/2 wraz z działką drogową 233 o pow. 0,0191 ha GD1I/00020102/6
Powierzchnia nieruchomości: 1607 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-22/10 z dnia 19 lutego 2010 r.

Cena Nieruchomości netto: 56.700,00 zł
Wadium: 5 700, 00 zł
Minimalne postąpienie: 570,00 zł


Obręb geodezyjny: Tychnowy
Numer działki i numer księgi wieczystej: 234/4 GD1I/00011341/7
Powierzchnia nieruchomości: 1635 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-22/10 z dnia 19 lutego 2010 r.

Cena Nieruchomości netto: 54.400,00 zł
Wadium: 5 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 550,00 zł


Obręb geodezyjny: Brokowo Tychnowieckie
Numer działki i numer księgi wieczystej: 26/13 GD1I/00023650/3
Powierzchnia nieruchomości: 1555 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-126/09 z dnia 26.10.2009 r.

Cena Nieruchomości netto: 27.600,00 zł
Wadium: 2.800,00 zł
Minimalne postąpienie: 280,00 zł


Obręb geodezyjny: Brokowo Tychnowieckie
Numer działki i numer księgi wieczystej: 26/14 GD1I/00023650/3
Powierzchnia nieruchomości: 1535 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-126/09 z dnia 26.10.2009 r.

Cena Nieruchomości netto: 27.200,00 zł
Wadium: 2.800,00 zł
Minimalne postąpienie: 280,00 zł


Obręb geodezyjny: Rozpędziny
Numer działki i numer księgi wieczystej: 175/3 GD1I/00005666/6
Powierzchnia nieruchomości: 983 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-36/09 z dnia 23.03.2009r.

Cena Nieruchomości netto: 31.112,00 zł
Wadium: 3.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 320,00 zł


Obręb geodezyjny: Rozpędziny
Numer działki i numer księgi wieczystej: 175/5 GD1I/00005666/6
Powierzchnia nieruchomości: 680 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-37/09 z dnia 23.03.2009r

Cena Nieruchomości netto: 21.522,00 zł
Wadium: 2.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 220,00 zł


Obręb geodezyjny: Mareza
Numer działki i numer księgi wieczystej: 465/1 GD1I/00024790/3
Powierzchnia nieruchomości: 1202 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-97/08 z dnia 22.09.2008r.

Cena Nieruchomości netto: 52.000,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Minimalne postąpienie: 520,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 28/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 668 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017 z dnia 5.12.2017r

Cena Nieruchomości netto: 21.142,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Minimalne postąpienie: 220,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 29/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 625 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-76/2017 z dnia 5.12.2017r.

Cena Nieruchomości netto: 19.781,00 zł
Wadium: 2.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 200,00 zł