Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2020

scan0015

Formularz oceny stanu:
https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-oceny-stanu.docx

Formularz informacji o wyrobach:
https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-informacji-o-wyrobach.docx