Budowa linii oświetlenia drogowego w Tychnowach

29. kwietnia b.r. zakończono budowę linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333 w miejscowości Tychnowy, przy ul. Starodworskiej. Inwestycja prowadzona była na wniosek sołectwa Tychnowy, w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Tychnowy na rok 2019.

Zakres inwestycji obejmował:

– dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach energetycznych

Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Józef Tocha z Kwidzyna

Wartość zadania: 9 500,00 zł brutto