Modernizacja oświetlenia ulicznego w Brachlewie

Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kablowej 0,4 kV oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową wzdłuż działki geodezyjnej nr 172 w miejscowości Brachlewo”, które realizowane jest w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Brachlewo na rok 2019, przy udziale środków własnych gminy. Roboty obejmują montaż 4 lamp typu LED. Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo Usługowa Józef Tocha z Kwidzyna. Wartość robót to 30 464,47 zł, z czego 25 393,60 zł to środki funduszu sołeckiego, a 5 070,87 zł to środki własne gminy.