• BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

 • Wybory Samorządowe 2018

  Wybory Samorządowe 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Głównym tematem obrad LV sesji Rady Gminy Kwidzyn, która odbyła się 4 października 2018r. były kwestie związane z oświatą i wychowaniem. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona w obradach udział wzięli: dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Kwidzyn, pełnomocnik Wójta ds. oświaty Pani Eliza Ponikowska oraz Pani Katarzyna Wejnert - przedstawiciel Międzygminnego Oddziału ZNP w Kwidzynie.

Obecni na sesji radni, sołtysi oraz goście wysłuchali sprawozdań z realizacji zadań oświatowych i wychowawczych za rok szkolny 2017/2018.

Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy Kwidzyn złożyli wszystkim dyrektorom podziękowania za efektywną pracę, podkreślając, że pełnią niezwykle ważną rolę w procesie kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży w naszej gminie. Dyrektorzy szkół oraz pełnomocnik ds. oświaty złożyli na ręce Pani Wójt Ewy Nowogrodzkiej i Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona statuetki w podziękowaniu za przychylność i wspieranie oświaty w mijającej kadencji 2014-2018r.
Radni podjęli na sesji uchwały:
1) w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn,
2) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.