• BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

 • Wybory Samorządowe 2018

  Wybory Samorządowe 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

W poniedziałek, 15 października w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kwidzyn Pani Ewy Nowogrodzkiej z sołtysami z terenu naszej gminy. Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw i dotyczyło przede wszystkim inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Omówiono zarówno etapy realizacji przedsięwzięć wyodrębnionych na poszczególne zadania w danych sołectwach, jak również przedstawiono wskazówki dotyczące sprawniejszego i bardziej efektywnego finansowania zadań w przyszłości. Ponadto, sołtysi przestawili swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz pomysły na przyszłe inwestycje.
Na koniec spotkania Pani Wójt podziękowała sołtysom za przybycie i wręczyła drobne upominki w postaci świeżo wydanej książki kulinarnej „Smaki Powiśla-Powiślański Stół Bożonarodzeniowy”.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.