• Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

  Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

 • Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

W dniu 14 listopada 2018r. odbyła się ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy Kwidzyn. W toku czteroletniej działalności Rada Gminy odbyła 57 posiedzeń sesyjnych, podczas których zostało podjętych aż 384 uchwał. Przewodniczący Rady odczytał podsumowanie działalności nie tylko w minionej kadencji, ale i latach poprzednich. Podziękował za współpracę Wójtowi Gminy, radnym, sołtysom i kierownikom jednostek organizacyjnych podkreślając, że ogromny wkład pracy VII kadencji przyczynił się do szybkiego rozwoju Gminy Kwidzyn na przestrzeni ostatnich lat.
Ustępująca stanowisko Wójta Pani Ewa Nowogrodzka złożyła Raport o stanie Gminy za lata 2014-2018. Następnie podziękowała wszystkim radnym, a w szczególności sołtysom za współpracę przy realizacji niejednokrotnie bardzo trudnych zadań gminy. Podziękowania złożyła również kierownictwu urzędu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół i przedszkoli, Kołom Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom oraz wszystkim osobom, z którymi współpracowała. Pani Ewa Nowogrodzka złożyła także gratulacje nowemu Wójtowi, Panu Dariuszowi Wierzbie.
Podczas uroczystego zakończenia kadencji nie obyło się bez wzruszających momentów i osobistych wspomnień. Podziękowania radnym i Wójtowi złożyli także przybyli na obrady sesji goście.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.