• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

W dniu 29 listopada 2018 roku odbyła się druga sesja Rady Gminy. Głównym tematem było ustalenie składu osobowego oraz przedmiotów działania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn.
Radni podjęli na sesji uchwały:
1) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania
2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023”
3) w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023”.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.