• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 

WARSZTAT REFLEKSYJNY NT. BIEŻĄCEJ ANALIZY PROCESU WDRAŻANIA
LSR DLA OBSZARU POWISLAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

KWIDZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. SALA C 1.04, GÓRKI 3 A
W DNIU 28.01.2019 R. W GODZ. 10:00 – 15:00.

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru PLGD na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów, a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez PLGD w 2017 roku. Tego typu warsztat będzie powtarzany co roku przez cały okres wdrażania LSR tj. do 2023 roku w procesie tzw. ewaluacji wewnętrznej.
Zapraszamy do udziału w warsztacie pracowników biura, członków Rady i Zarządu PLGD, beneficjentów, przedstawicieli innych LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Liczymy na Państwa przybycie i wyrażenie swojej opinii na temat LGD i postępów wdrażania LSR, w tym szczególności odpowiedzi na pytania:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadawalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
8. Jakie działania należy wprowadzić w działaniach LGD, by skutecznej realizować cele LSR?

Udział w warsztacie jest bezpłatny! Dla uczestników warsztatu zapewniony zostanie poczęstunek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 21.01.2019r. za pośrednictwem formularz zgłoszeniowego.

 

Formularz zgłoszeniowy

http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=182

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.