• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

V sesja Rady Gminy Kwidzyn odbyła się dnia 25 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn- Piotr Spaczyński powitał licznie zaproszonych gości, m.in. Panią Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Kwidzynie Justynę Rydzińską, która przedstawiła informacje dot. pomocy de minimis, pomocy suszowej na terenie gminy Kwidzyn oraz zapoznała zebranych z harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2019. Przedstawiciele lokalnych kół łowieckich przedstawili sprawozdanie z działalności kół, odnieśli się do zmian ustawy Prawo Łowieckie (w szczególności dot. przebiegu szacowania szkód) oraz odstrzałów dzika z uwagi na wirus ASF.
Pan Józef Świokło z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, również odniósł się do tematyki zagrożenia spowodowanego wirusem ASF oraz opowiedział o programie bioasekuracji. Informacje dotyczące zasobu gruntów rolnych na terenie gminy Kwidzyn (przetargi, dzierżawa), zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Kwidzyn oraz instrumentów finansowania w KOWR (pożyczki, pomoc dla zadłużonych gospodarstw) przedstawione zostały przez przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Malborka.
Podczas sesji podjęte zostały uchwały:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034,
2) w sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2018,
3) w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 2018,
4) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
5) w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.