• Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

  Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

 • Biała sobota dla lekarzy

  Biała sobota dla lekarzy

 • Odbiór odpadów wielogabarytowych

  Odbiór odpadów wielogabarytowych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

Dnia 3 sierpnia 2017r. obyła się nadzwyczajna sesja RG zwołana przez Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona. Nadzwyczajna sesja została zwołana z uwagi na konieczność zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 130 000 zł na realizację zadania wieloletniego „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu”, w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Wprowadzenie tych zmian do budżetu było niezbędne w celu podpisania przez Panią Wójt wymaganej umowy z wykonawcą.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026, a ponadto podjęli uchwały w sprawie:

- określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Gurczu 43a, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.