• ZUS w Kwidzynie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

  ZUS w Kwidzynie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

 • Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców z terenu Gminy Kwidzyn

  Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców z terenu Gminy Kwidzyn

 • RUSZA PROGRAM „MALUCH+” 2018

  RUSZA PROGRAM „MALUCH+” 2018

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 13 - wrzesień 2017

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 13 - wrzesień 2017

 • Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi

  Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi

 • Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

  Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

 • KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

  KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

 • NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW NA PRYWATNYCH GRUNTACH.

  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW NA PRYWATNYCH GRUNTACH.

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

Dnia 3 sierpnia 2017r. obyła się nadzwyczajna sesja RG zwołana przez Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona. Nadzwyczajna sesja została zwołana z uwagi na konieczność zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 130 000 zł na realizację zadania wieloletniego „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu”, w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Wprowadzenie tych zmian do budżetu było niezbędne w celu podpisania przez Panią Wójt wymaganej umowy z wykonawcą.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026, a ponadto podjęli uchwały w sprawie:

- określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Gurczu 43a, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.