• Informacja

  Informacja

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Gmina Kwidzyn w ramach pozyskanych środków z WFOŚ i GW w Gdańsku realizuje projekt pn. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu”. W ramach projektu wykonano demontaż istniejącej instalacji, zakupiono i zamontowano punkty LED wraz z montażem nowej instalacji. Planuje się przeprowadzenie badań potwierdzających skuteczność zastosowanych rozwiązań, oraz uzyskanie w związku z przeprowadzonymi zmianami wymaganego projektem efektu ekologicznego tzn. zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 16,64 tony/rok.

Zakładana roczna oszczędność energii to 21(MWh).

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone przez pracowników Stowarzyszenia PRAZE zajęcia edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie możliwości oszczędzania energii elektrycznej w domu, szkole oraz możliwości wykorzystania technologii OZE w ok. 6 klasach. Przewidziane są również szkolenia dla kadry edukacyjnej w zakresie efektywności energetycznej.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu to kwota -328 721,00 zł.

Środki własne Gminy Kwidzyn- 128 721,00 zł.

Środki WFOŚ w Gdańsku to kwota -200 000,00 zł , w tym:

Pożyczka – 150 000,00 zł

Dotacja – 50 000,00 zł

Zakończenie realizacji zadania 30.11. 2017 roku.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.