• Akcja przewonienia gazu ziemnego.

  Akcja przewonienia gazu ziemnego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

 • Wybory Samorządowe 2018

  Wybory Samorządowe 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 

         

 

W sierpniu bieżącego roku dokonano czynności odbiorowych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, przy ulicach: Leśna, Łowiecka, Myśliwska, Strzelecka, Piękna oraz Gajowa.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki Gminie Kwidzyn dzięki temu udało się zrealizować około 5,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz około 2,1 km kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) w tym również przejście pod torami kolejowymi, 7 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, zagospodarowaniem terenu (place przepompowni i drogi dojazdowe) oraz oświetleniem pompowni.

Podczas podpisywania umowy, z Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Kwidzynie, na przyłączenie do kanalizacji i odprowadzanie ścieków, mieszkańcy otrzymywali ulotki informujące ich o skutkach wrzucania do zlewów oraz toalet przedmiotów, które wiążą się z powstawaniem licznych awarii kanalizacji sanitarnej. Ulotki takie są również dostępne dla każdego mieszkańca gminy w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn na pierwszym piętrze.

 

Finansowanie Projektu
1 Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:    1 090 000,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 090 000,00 zł zostało przekazanie Gminie Kwidzyn w formie pożyczki.

Koszt kwalifikowalny dla tego zadania wynosił 1 425 798,33 zł.

https://wfos.gdansk.pl/

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.