• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Dnia 9 marca 2018r. odbyła się coroczna narada Wójta Gminy Kwidzyn z sołtysami. Na początku spotkania Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sołtysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca. Wszystkim Paniom i Panom życzyła dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, dążenia do realizacji wyznaczonych celów, cierpliwości, wyrozumiałości oraz ludzkiej życzliwości. Przywitano także nowego sołtysa sołectwa Górki, Panią Alicję Dulkiewicz, która została wybrana do pełnienia funkcji przez mieszkańców podczas tegorocznego zebrania wiejskiego, wskutek rezygnacji poprzedniego sołtysa Pana Mateusza Traczyka.

Na naradzie pracownicy merytoryczni urzędu przedstawili sołtysom m. in. informację o etapach realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach oraz informację o planowanych inwestycjach, naprawach i doposażeniu placów zabaw. Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych przypomniał o obowiązku składania przez podatników do urzędu gminy informacji o przeklasyfikowaniu gruntów, a także informacji o zbyciu gruntów lub nieruchomości w ciągu 14  dni od dnia podpisania aktu notarialnego.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.