• E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Zakończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kwidzyn. 3 marca br., w jednostce OSP Pastwa, odbyło się pierwsze z nich. 14 marca zebrali się strażacy z jednostek OSP Tychnowy oraz 24 marca z jednostki OSP Rakowiec. Podczas zebrań strażacy podsumowali działalność Zarządu swoich jednostek.

Omówiono najważniejsze potrzeby doposażenia jednostek w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz przedłożono plany działalności na rok 2018 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ważniejsze zakupy doposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskanych ze środków budżetu gminy Kwidzyn w 2017 roku.

JEDNOSTKA ZADANIE Wartość poniesionego wydatku
PASTWA zakup materiałów i wyposażenia              12 199,87 zł
paliwo                3 159,73 zł
zakup butów strażackich                    430,50 zł
akumulator do systemu powiadamiania alarmowego                    492,00 zł
dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych                1 360,00 zł
dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu                    663,00 zł
dofinansowanie - mundur ochronny specjalny, rękawice strażackie , kominiarki strażackie.                3 049,30 zł
Kompresor                1 219,58 zł
sorbent, środek pianotwórczy                    196,80 zł
zakup usług pozostałych                6 736,10 zł
montaż kołowrotka do bramy wjazdowej                    448,95 zł
przegląd i badania techniczne samochodu strażackiego                    204,00 zł
przegląd i konserwacja aparatów powietrznych oraz masek                    825,74 zł
naprawa systemu alarmowego                1 606,38 zł
naprawa i przegląd gaśnic                    171,79 zł
wykonanie okresowych badań i atestacji butów strażackich oraz agregatu                    421,89 zł
wywóz nieczystości stałych z remizy                    174,04 zł
powiadamianie alarmowe                    207,75 zł
przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro                    639,60 zł
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu                7 173,89 zł
badania lekarskie strażaków                    610,00 zł
ubezpieczenie strażaków OSP                    500,00 zł
ubezpieczenie samochodu strażackiego                    749,00 zł
ŁĄCZNIE              27 968,86 zł
TYCHNOWY zakup materiałów i wyposażenia          16 862,44 zł
paliwo              5 887,84 zł
mundury strażackie                510,20 zł
akumulatory gazoszczelne do systemu powiadamiania alarmowego                105,06 zł
tarcze do piły                  94,14 zł
mundur strażacki, kominiarki                825,45 zł
ubranie specjalne              1 530,00 zł
kompresor              1 997,30 zł
elementy ogrodzenia, beton              4 521,54 zł
zakup usług pozostałych          14 443,79 zł
przegląd i badania techniczne samochodu strażackiego                203,00 zł
legalizacja reduktora i automatów oddechowych aparatów oddechowych              3 321,00 zł
przegląd i konserwacja aparatów powietrznych oraz masek              1 357,10 zł
przegląd samochodu pożarniczego              5 153,15 zł
powiadamianie alarmowe                292,46 zł
wykonanie okresowych badań i atestacji butów strażackich oraz agregatu                421,89 zł
przegląd pilarki                100,00 zł
naprawa i przegląd gaśnic                171,79 zł
wymiana akumulatorów do systemu powiadamiania alarmowego                221,40 zł
przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro              1 033,20 zł
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu          16 984,68 zł
wywóz nieczystości stałych z remizy                191,40 zł
ubezpieczenie strażaków OSP                500,00 zł
ŁĄCZNIE          50 550,91 zł
RAKOWIEC zakup materiałów i wyposażenia          16 862,44 zł
paliwo              5 887,84 zł
mundury strażackie                510,20 zł
akumulatory gazoszczelne do systemu powiadamiania alarmowego                105,06 zł
tarcze do piły                  94,14 zł
mundur strażacki, kominiarki                825,45 zł
ubranie specjalne              1 530,00 zł
kompresor              1 997,30 zł
elementy ogrodzenia, beton              4 521,54 zł
zakup usług pozostałych          14 443,79 zł
przegląd i badania techniczne samochodu strażackiego                203,00 zł
legalizacja reduktora i automatów oddechowych aparatów oddechowych              3 321,00 zł
przegląd i konserwacja aparatów powietrznych oraz masek              1 357,10 zł
przegląd samochodu pożarniczego              5 153,15 zł
powiadamianie alarmowe                292,46 zł
wykonanie okresowych badań i atestacji butów strażackich oraz agregatu                421,89 zł
przegląd pilarki                100,00 zł
naprawa i przegląd gaśnic 171,79 zł
wymiana akumulatorów do systemu powiadamiania alarmowego 221,40 zł
przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro 1 033,20 zł
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu 16 984,68 zł
wywóz nieczystości stałych z remizy 191,40 zł
ubezpieczenie strażaków OSP 500,00 zł
badania lekarskie Strażaków 1 760,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego              700 000,00 zł
ŁĄCZNIE

             731 825,32 zł

 

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.