• Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

  Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

 • Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Dnia 17 kwietnia 2018r. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn ze swoim opiekunem Panią Katarzyną Kisiel oraz Panią Wójt Ewą Nowogrodzką uczestniczyli w III konferencji Młodzieżowych Rad pt. „Młodzi 2.0 – Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

W spotkaniu obok m.in. wicepremiera i ministra kultury Pana Piotra Glińskiego oraz szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej uczestniczyli przedstawiciele młodzieżowych rad z całego kraju, którzy opowiadali o inicjatywach społecznych, jakie podejmują w swoich regionach.

Organizatorami wydarzenia był: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydarzenie było interesujące nie tylko ze względu na rok stulecia niepodległości, lecz także na formę i tematy, które zostały podjęte. Środowisko młodzieżowych rad dąży do zwiększenia partycypacji młodych w procesach decyzyjnych – zarówno lokalnych, jak i centralnych. Służyć temu mają nowelizacja Ustawy
o Samorządzie Gminnym, a także przedłożenie Ustawy o Radzie Młodzieży RP.

W trakcie konferencji w Sejmie po raz pierwszy przyznana została także nagroda „Młodzieżowa Rada 2018”. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska wyróżniła rady, które najaktywniej angażują się w życie lokalnej społeczności. Zwyciężyły Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno oraz  Młodzieżowe Rady Miasta – Poznania i Zielonej Góry.

Konferencja była również przestrzenią dla dyskusji, a także przedstawienia zebranym – również najważniejszym osobom w państwie – swoich postulatów. Ponadto spotkanie było okazją do rozwinięcia swoich umiejętności, zdobycia wiedzy i wypowiedzenia się na wielu płaszczyznach. Uczestnicy konferencji wzięli udział w różnorodnych warsztatach, którego tematyka dotyczyła m.in. zarządzania, marketingu potrzebnych w funkcjonowaniu młodzieżowych organów, po zmiany ustawodawcze, czy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy unijnych.

Anna Ostrowska - rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, podkreślała, że spotkanie ma zachęcić młodych do jeszcze większej aktywności:

– „Chcemy skupić się na tym, aby młodzi ludzie aktywnie angażowali się w życie swoich lokalnych społeczności, aby starali się pokazać swój potencjał i docierać do swoich władz lokalnych, by pokazać swoje umiejętności, pasje i zainteresowania, aby prężnie mógł funkcjonować cały ruch młodzieżowy (…) .

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.