• Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

  Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

 • Biała sobota dla lekarzy

  Biała sobota dla lekarzy

 • Odbiór odpadów wielogabarytowych

  Odbiór odpadów wielogabarytowych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

 

Konsultacje projektu uchwały prowadzone są w formie pisemnej:

 1. w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Kwidzyn formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Kwidzyn lub wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania
wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji.

WÓJT GMINY KWIDZYN

Ewa Nowogrodzka

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.