• BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

WÓJT GMINY KWIDZYN

prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn

Wymagania niezbędne- między innymi:

 1. wykształcenie wyższe budowlane lub inżynieria środowiska bądź gospodarka przestrzenna;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 3. znajomość przepisów prawa stosowanych na stanowisku

Wymagania dodatkowe :               

 1. preferowany staż pracy przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej);
 2. umiejętność analizowania dokumentacji projektowej;
 3. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 4. samodzielność w działaniu i umiejętność pracy w zespole;
 5. dyspozycyjność oraz prawo jazdy kat. B

Pełnia treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

W dniu 12 czerwca 2018 boisko Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach zmieniło się w arenę olimpijską. Zawodnicy z 4 placówek naszej gminy - oddziałów przedszkolnych z SP Licze, SP Nowy Dwór, SP Tychnowy oraz Niepublicznego Przedszkola "Gama" w Rakowcu, po złożeniu przysięgi olimpijskiej, rywalizowali w I Spartakiadzie Przedszkoli Gminy Kwidzyn. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, siłą charakteru i wytrwałością. Duch sportowej walki unosił się nad całym terenem szkoły.

Sponsorem Spartakiady była Gmina Kwidzyn i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tychnowach.
Do zobaczenia za rok !

Czytaj więcej...

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście  pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na L obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad radni zgłosili interpelacje, a Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Czytaj więcej...

WÓJT GMINY KWIDZYN

  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu,

Rakowiec, ul. Szkolna 2, 82-500 Kwidzyn

Czytaj więcej...

Życzę Wam wiele słoneczka, uśmiechu i radości. Niech w Waszych sercach zawsze ciepełko gości. Bawcie się dziś wesoło, realizując marzenia, bo gdy minie to święto, zostaną tylko wspomnienia.

Z okazji Dnia Dziecka życzenia składa

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn

Henryk Ordon

 

ŻYCZENIA  Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDOWCA, który został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 maja 2000 r.

Z tej okazji składam serdeczne życzenia Pani Wójt i wszystkim pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom i radom sołeckim. Dziękuję Państwu za codzienny trud i ciężką pracę, dla dobra lokalnych społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu rozkwitają nasze sołectwa i pięknieje nasza Gmina. Służba publiczna nie zawsze bywa zadaniem łatwym, potrzeba wiele cierpliwości i zrozumienia, co dzień trzeba starać się sprostać oczekiwaniom lokalnych wspólnot. Aby dobrze służyć ludziom trzeba ich lubić, szanować i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Warto podejmować starania, bo przynosi to ogromną satysfakcję. Życzę z całego serca, by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane, aby lokalne społeczności wspierały Wasze inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra. Dziękuję za Waszą pracę w samorządzie Gminy, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Henryk Ordon.

21.maja 2018, na placu Jana Pawła II w Kwidzynie, odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wręczono nagrody i awanse na wyższe stopnie. W trakcie uroczystości pożegnano także, odchodzącego na emeryturę, komendanta powiatowej straży pożarnej st. bryg. Sławomira Bogiela. Obowiązki komendanta przejął st. kpt. Zbigniew Rzepka. Obecni na uroczystości, Pani Wójt Gminy Kwidzyn oraz Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, złożyli odchodzącemu komendantowi podziękowania za dotychczasową współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. W obchodach uczestniczyli także wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, europosłanka Anna Fotyga, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński, Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Godzik oraz przedstawiciele wszystkich gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Czytaj więcej...

W piątek 11 maja w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze odbył się Turniej Interdyscyplinarny RAMBIT o puchar Wójta Gminy Kwidzyn. Sponsorem turnieju była Gmina Kwidzyn. W turnieju uczestniczyły Szkoły Podstawowe z Nowego Dworu, Licza, Rakowca i Tychnów. Dzieci rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: sprawność fizyczna oraz wiedza. Ostatecznie puchar Wójta Gminy Kwidzyn powędrował do uczniów ze zwycięskiej Szkoły Podstawowej w Liczu. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach, na podium znaleźli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Puchar zwycięzcą wręczyła osobiście Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.