Budowa linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333 w miejscowości Tychnowy, ul. Starodworska

Na wniosek sołectwa Tychnowy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tychnowy na rok 2019 realizowane jest zadanie pn.:  „Budowa linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333 w miejscowości Tychnowy ul. Starodworska„, które obejmuje dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach energetycznych.  Termin zakończenia przedmiotu zadania ustalono na dzień […]

Inwestycja w Brachlewie

Gmina Kwidzyn realizuje obecnie budowę pierwszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie. Wykonawca inwestycji EL-DRO Sp z o.o. S.k. został wyłoniony w trzecim przetargu. W pierwszych dwóch przetargach nie wpłynęły żadne oferty na realizacje tego zdania. Koszt robót budowlanych wyniesie 899 000 zł. W zakres […]

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Rakowcu

W lutym br. zawarta została umowa na wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej. Oświetlenie zostanie zainstalowane przy współpracy z Energa Operator na istniejących slupach energetycznych. W okolicy przejazdu kolejowego zostaną dodatkowo zainstalowane nowe słupy. Łącznie wybudowanych zostanie 19 szt. lamp na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Cichej. Wykonawcą prac będzie Firma Handlowo – Usługowa […]

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach

Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie blisko 550 m ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonawca inwestycji Tereny Zielone Marianna Kędziora, został wyłoniony w pierwszym, ogłoszonym przetargu. Koszt inwestycji wyniesie 752 529,07 zł. Przewidywany czas zakończenia prac to 31.05.2019 r.

Budowa kanalizacji

Obecnie realizujemy budowę 15 kilometrowego odcinka kanalizacji Baldram Mały – Kamionka – Brokowo – i część Dubiela. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków finansowych PWiK Kwidzyn Sp. z o.o. (współfinansowanie do kwoty 1 160 000 zł) oraz dotacji pochodzącej z Powiatu Kwidzyńskiego (kwota dotacji to 500 000 zł). Wartość robót budowlanych to 4 405 036,06 […]