Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn

 

 

 Wykaz planów

 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

- https://pbpr.pomorskie.eu/obowiazujacy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-pomorskiego-2030

 

 

 

 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Dokumenty strategiczne

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.