XXI Sesja Rady Gminy Kwidzyn poświęcona uchwaleniu budżetu Gminy na 2016 rok odbyła się w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali narad nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzeniu prawomocności obrad radni zgłosili interpelacje. Następnie Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Z kolei przystąpiono do procedury uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok rozpoczynając od: odczytania projektów uchwał przez Przewodniczącego Rady, wystąpienia Wójta, odczytania opinii Komisji ds. Rozwoju Gminy, budżetu i Rolnictwa, przedstawienia stanowiska Wójta do wydanej opinii oraz dyskusji.

Radni byli jednomyślni przy uchwaleniu budżetu. Podczas dyskusji najwięcej uwagi radni poświęcili zamierzeniom inwestycyjnym Gminy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Radni zawnioskowali także o dokonanie w I kwartale 2016r. zmian polegających na wprowadzeniu dwóch zadań strategicznych tj. Centrum aktywizacji społeczno – kulturalnej Lokomotywa w Marezie” oraz „Budowa hali sportowej w Rakowcu” wykorzystując wsparcie ze źródeł zewnętrznych na ich realizację.

            Pani Wójt podziękowała radnym za uchwalenie budżetu w takiej formie i wydanie pozytywnej opinii. Zapewniła, że wraz z pracownikami merytorycznymi urzędu dołoży wszelkich starań, by podejmowane zamierzenia zostały zrealizowane.

Na sesji podjęto uchwały:

- zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na 2016 rok,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na 2016 rok,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2016 rok,

- zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.

Po zamknięciu obrad sesji odbyło się spotkanie opłatkowe.

PODZIĘKOWANIA DLA SKRABNIK GMINY KWIDZYN

NA OSTATNIEJ W ROKU 2015 SESJI POŚWIĘCONEJ UCHWALENIU BUDŻETU

PANI WÓJT, PRZEWODNICZĄCY RADY WRAZ Z RADNYMI,
SOŁTYSAMI I KIEROWNIKAMI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZŁOŻYLI PODZIĘKOWANIA PANI KRYSTYNIE JARANOWSKIEJ

Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PRACY ZAWODOWEJ I PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ.

PRZEWODNICZĄCY DZIĘKOWAŁ ZA TRUDNĄ I PEŁNĄ POŚWIĘCENIA PRACĘ

ORAZ DOBRZE PROWADZONĄ GOSPODARKĘ FINANSOWĄ GMINY KWIDZYN.

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.