Gmina Kwidzyn w marcu br. zrealizowała inwestycję p.n. „Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem lamp hybrydowych na terenie Gminy Kwidzyn”.

W ramach zadania na terenie gminy Kwidzyn zamontowanych zostało 6 lamp hybrydowych oświetlających plac zabaw w Baldramie oraz 5 przystanków autobusowych w miejscowościach: Podzamcze, Korzeniewo, Gurcz, i Brachlewo.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Kwidzyn otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”.

Wartość realizacji robót to kwota 78.900,00 zł z czego 50% stanowi kwota dotacji.

 

 

www.wfosigw.gda.pl

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.