Na wniosek sołectwa Tychnowy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tychnowy na rok 2019 realizowane jest zadanie pn.:  "Budowa linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333 w miejscowości Tychnowy ul. Starodworska", które obejmuje dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach energetycznych.  Termin zakończenia przedmiotu zadania ustalono na dzień 25 kwietnia 2019 r. Wartość zadania 9 500,00 zł brutto. Wykonawcą jest Firma Handlowo Usługowa Józef Tocha z Kwidzyna.

Gmina Kwidzyn realizuje obecnie budowę pierwszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie. Wykonawca inwestycji EL-DRO Sp z o.o. S.k. został wyłoniony w trzecim przetargu.

Czytaj więcej...

W lutym br. zawarta została umowa na wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej. Oświetlenie zostanie zainstalowane przy współpracy z Energa Operator na istniejących slupach energetycznych. W okolicy przejazdu kolejowego zostaną dodatkowo zainstalowane nowe słupy. Łącznie wybudowanych zostanie 19 szt. lamp na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Cichej. Wykonawcą prac będzie Firma Handlowo – Usługowa Józef Tocha a koszt robót budowlanych wyniesie 73 500 zł.

Przewidywany czas zakończenia prac to koniec maja br.

 

Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie blisko 550 m ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonawca inwestycji Tereny Zielone Marianna Kędziora, został wyłoniony w pierwszym, ogłoszonym przetargu. Koszt inwestycji wyniesie 752 529,07 zł.

Czytaj więcej...

Obecnie realizujemy budowę 15 kilometrowego odcinka kanalizacji Baldram Mały – Kamionka – Brokowo – i część Dubiela. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków finansowych PWiK Kwidzyn Sp. z o.o. (współfinansowanie do kwoty 1 160 000 zł) oraz dotacji pochodzącej z Powiatu Kwidzyńskiego (kwota dotacji to 500 000 zł). Wartość robót budowlanych to 4 405 036,06 zł. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowniami lokalnymi i przydomowymi na terenie wsi Mały Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel.

Czytaj więcej...

Umowa na „Budowę sieci wodociągowej do zasilania budynków mieszkalnych na działkach geodezyjnych nr 361/1, 362/10, 362/13, 362/18, 381 w gminie Kwidzyn obręb Tychnowy” podpisana.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.