Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn – Janowo i Szałwinek

Termin realizacji: 18.09.2013 r. – 31.10.2014 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych „EKOMEL” Sp. z o.o., Ostróda

Koszt inwestycji: 2 807 880,90 zł brutto

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.