Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej

Część I – Budowa terenów rekreacyjno-sportowych

Termin realizacji: 08.10.2014 r.

Wykonawca: TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza

Koszt inwestycji: 97 798,38 zł brutto

Część II – Lampy solarne hybrydowe

Termin realizacji: 08.09.2014 r.

Wykonawca: OTLKA Andrzej Pustelnik, Bytów

Koszt inwestycji: 15 672,88 zł brutto

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.