Termin realizacji : 03.06.2016 - 05.12.2016

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "INŻBUD" Z. Zehner M. Środa Sp. j. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz

Koszt inwestycji: 1659 270,00zł brutto,

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:

a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 6,2 km,

b) budowę kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) – ok. 1,7 km, w tym przejście pod torami kolejowymi,

c) budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, zagospodarowaniem terenu (place przepompowni i drogi dojazdowe) i oświetleniem pompowni – 7 szt.,

d) przebudowa odcinka sieci wodociągowej pod torami kolejowymi.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.