Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Termin realizacji: 01.07.2016 - 14.10.2016

Koszt inwestycji: 1 249 636,58 zł brutto

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 1m.

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 a całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 1 249 636,58 zł. Wysokość dotacji z Programu to 630 441,00 zł. Gmina uzyskała również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w wysokości połowy wkładu własnego gminy.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.