Przez cały rok 2016 projekty sołectw przedstawione w roku 2015 we wnioskach dotyczących funduszu sołeckiego były sukcesywnie realizowane.

W tabeli zamieszczonej poniżej zaprezentowano efekty tej pracy.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.