Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 15 marca br. zorganizował XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,

III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Skład jury:

- Henryk Kulecki – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie

- Jacek Findling – Inspektor ds. ZK i OC oraz informatyzacji Urzędu Gminy Kwidzyn / Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie

- mł. bryg. inż. Jacek Juchta – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno – Rozpoznawczych Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

- Zenobia Skoczek – członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie

 

Laureaci I grupy wiekowej :

I miejsce – Wiktor Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

II miejsce – Maciej Gogolewski – Szkoła Podstawowa w Tychnowach

III miejsce – Weronika Dobosz – Szkoła Podstawowa w Tychnowach

 

Laureaci II grupy wiekowej :

I miejsce – Wojciech Żółtański – Gimnazjum w Liczu

II miejsce – Kacper Żółtański – Gimnazjum w Liczu

III miejsce – Dominika Szpeflik – Gimnazjum w Liczu

 

Laureaci III grupy wiekowej :

Dominika Gretkowska – reprezentująca OSP Pastwa

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.