W dniu 12 maja 2016 roku odbył się w Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn Filia Korzeniewo warsztat profilaktyczny w ramach realizowanego programu profilaktycznego pt. „Stop przemocy i uzależnieniom-kiedy i gdzie znajdziesz pomoc”. Warsztat był skierowany do młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców ze wsi Korzeniewo. Warsztat był prowadzony przez wykwalifikowanego psychologa i był przeprowadzony z dużym profesjonalizmem. Tematem zajęć było dostarczenie wiedzy na temat m.in. placówek świadczących profesjonalną pomoc i wsparcie osobom, rodzinom doświadczającym trudności w zaspakajaniu swoich potrzeb lub pełnieniu swoich podstawowych funkcji. Ponadto podczas warsztatów były poruszane kwestie dotyczące nadużywania alkoholu przez członków rodziny i problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie.

Warsztat profilaktyczny spotkał się z dużym zainteresowaniem i wzbudził mnóstwo emocji wśród uczestników. Ponadto po przeprowadzeniu warsztatu, psycholog udzielał odpowiedzi na zadawane pytania przez uczestników. Warsztat profilaktyczny został sfinansowany przez Urząd Gminy Kwidzyn.

Dorota Madej

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.