Pięć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn zakwalifikowało się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Po 14 000 zł otrzymały szkoły podstawowe w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu, Liczu oraz Nowym Dworze, co daje w sumie 70 000 zł.

Z powyższych środków zostanie zakupionych 7 tablic interaktywnych, 2 projektory multimedialne, 2 zestawy głośników i 1 monitor interaktywny.

Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.