12.12.2017 roku w Sali Tradycji Kulinarnej w Rakowcu, po raz kolejny, odbyło się spotkanie wigilijne dla najstarszych i samotnych mieszkańców Rakowca. Wigilia została zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników i Sympatyków wsi Rakowiec, Koło Gospodyń Wiejskich z Rakowca oraz Sołectwo Rakowiec, przy współudziale Urzędu Gminy Kwidzyn i Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas uroczystości goście podzielili się opłatkiem. Życzenia świąteczne zgromadzonym gościom złożyli pani Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, pani Sołtys wsi Rakowiec Elżbieta Szczukowska oraz ksiądz Ireneusz Kuc. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały degustację wigilijnych potraw. Wigilię umilała oprawa muzyczna w wykonaniu mieszkanek Rakowca, Marty i Weroniki Piotrowskich.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.