W dniu 19. grudnia 2017 r., w Tychnowach odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Spotkanie rozpoczęły „Jasełka” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tychnowach. Życzenia świąteczne zgromadzonym gościom złożyli ksiądz proboszcz Piotr Świtajski, Pani Wójt Ewa Nowogrodzka, Pan Henryk Ordon, przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, Pani Zofia Szreder-Strąk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychnowach oraz Pani Monika Kulecka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tychnowach. Następnie goście podzielili się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy, której towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd. W spotkaniu uczestniczyli również radny i sołtys wsi Tychnowy Pan Wiesław Namiak, przedstawiciele Rady Sołeckiej Tychnów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Piotrowska. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tychnowach, Szkołę Podstawową w Tychnowach oraz BPGK Filię w Tychnowach.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.