Po wyborach uzupełniających do MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN, które odbyły się w szkołach 29 września 2016r. radni zebrali się na IV sesji, aby podziękować radnym, którzy zakończyli działalność w MRG oraz wręczyć zaświadczenia o wyborze nowo wybranym ....

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn zebrało się Jury w składzie: Wójt Gminy Kwidzyn – Pani Ewa Nowogrodzka, Radny Gminy Kwidzyn – Pan Franciszek Sokołowski, Prezydium Młodzieżowej Rady: Elżbieta Ciszek, Dominika Szpeflik i Angelika Żak. Jury odpowiadało za prawidłowe wyłonienie laureata i osób wyróżnionych w konkursie zgodnie z Regulaminem ....

Czytaj więcej...

Dnia 24 maja br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Kwidzyn, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok. Na 13 obec­nych rad­nych wszyscy jed­nogłośnie zagłosowali za ....

Czytaj więcej...

W dniach 5 i 19 maja członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn wzięli udział w warsztatach dziennikarskich. Podczas pierwszego spotkania Pani Hanna Maliszewska – wydawca miesięcznika „Portal Samorządowy Pomorza” opowiedziała o historii dziennikarstwa. Zapewniła, że ....

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyły się kolejne obrady Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Podczas sesji radni zdecydowali o powołaniu dwóch komisji stałych: ....

Czytaj więcej...

Dnia 26 kwietnia 2016r. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku odbył się pierwszy Kongres Młodzieżowych Rad Pomorza zorganizowany przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Morena....

Czytaj więcej...

Dnia 30 marca 2016r. w godzinach popołudniowych radni Młodzieżowej Rady spotkali się w świetlicy kulturalno – oświatowej w Pastwie. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Wójt Gminy Kwidzyn, Sekretarz Gminy, opiekun Rady oraz koordynatorzy działań młodych radnych ze szkół. Celem posiedzenia było przygotowanie Planu Pracy Rady na najbliższe miesiące. Pani Wójt omówiła sposób ....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.