OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KWIDZYN

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kwidzyn przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 sołectwa: Gurcz, Janowo, Szałwinek

Szkoła Podstawowa w Janowie

Janowo 42, 82-500 Kwidzyn

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 sołectwa: Gniewskie Pole, Lipianki, Pastwa

Świetlica wiejska w Pastwie

Pastwa 25, 82-500 Kwidzyn

3 sołectwo: Korzeniewo 

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Korzeniewo ul. Kwidzyńska 20, 82-500 Kwidzyn

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 sołectwa:  Grabówko, Nowy Dwór, Obory, Rozpędziny 

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

Nowy Dwór 13, 82-500 Kwidzyn

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

5 sołectwa: Mareza, Mareza Osiedle, Podzamcze 

Świetlica wiejska w Marezie

Mareza ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

6  sołectwa: Górki, Dankowo

Dwór w Górkach

Górki 4, 82-500 Kwidzyn

 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
7

 sołectwa:  Pawlice, Rakowice, Rakowiec

(w skład sołectwa Rakowiec wchodzą miejscowości Rakowiec i Rakowieckie Pole)

Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu

Rakowiec ul. Szkolna 2, 82-500 Kwidzyn

8

sołectwa:  Bronno (w skład sołectwa Bronno wchodzą miejscowości Bronno i Paczkowo),

Licze (w skład sołectwa Licze wchodzą miejscowości Licze, Gilwa Mała i Solajny) 

Szkoła Podstawowa w Liczu

Licze 34, 82-500 Kwidzyn

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 
9  sołectwa: Brachlewo, Dubiel, Ośnoa (w skład sołectwa Ośno wchodzą miejscowości Ośno, Szadowo, Szadowski Młyn, Wola – Sosenka)

Zielona Szkoła w Brachlewie

Brachlewo 42

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

sołectwa: Baldram, Brokowo, Kamionka (w skład sołectwa Kamionka wchodzą miejscowości Kamionka, Mały Baldram
i Piekarski Młyn),

Tychnowy (w skład sołectwa Tychnowy wchodzą miejscowości Tychnowy i Nowa Wieś Kwidzyńska)

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach

Tychnowy ul. Kwidzyńska 19, 82-500 Kwidzyn

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kwidzyn najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Kwidzyn
/-/ Ewa Nowogrodzka

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.