Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIII/286/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22 listopada 2017 r., poz. 3987) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2018.

Czytaj więcej...

Stawki podatku rolnego na 2018 r. uległy zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w roku podatkowym 2017.
W 2018 r. stawka podatku rolnego wynosi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych – 131,225 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów,
- dla gruntów pozostałych – 262,45 zł od 1 ha fizycznego gruntów.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w 2018 r. stawki podatku od środków transportowych uległy zwiększeniu w stosunku do stawek podatku obowiązujących w roku podatkowym 2017.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 26 października 2017 r. podjęła w niniejszym zakresie uchwałę Nr XLIII/288/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 4036).

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.