Informujemy, że w 2017 r. stawki podatku od środków transportowych uległy obniżeniu w stosunku do stawek podatku obowiązujących w roku podatkowym 2016.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 8 listopada 2016 r. podjęła w niniejszym zakresie uchwałę Nr XXXII/207/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 3994).

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.