Dnia 11.12.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Liwą w nieznane”.

W ramach projektu przewidziane jest zagospodarowanie 80 km szlaku wodnego na rzece Liwie oraz prawym dopływie rzeki Nogat dla rozwoju turystyki kajakowej w ramach którego zaplanowano miedzy innymi:

- Gmina Kwidzyn- przenoska w Szadowskim Młynie oraz przy młynie Piekarniak,

- likwidację przeszkody w Brokowie Tychnowieckim i miejscowości Pastwa

- powstanie przystani kajakowej w Marezie wraz z oznakowaniem na terenie Gminy.

Celem projektu jest miedzy innymi poprawa bezpieczeństwa, przejezdność i wzrost komfortu korzystania z turystycznych szlaków kajakowych województwa pomorskiego.

Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej poprzez inwestycje w 10 obiektach publicznej infrastruktury turystycznej i utworzenie 80,00 km szlaków turystycznych.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi -1 509 078,49 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 1 215 987,82 zł

w tym wkład własny Gminy Kwidzyn- 104 139,95 zł

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.