Dnia 11.12.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniumiędzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

Liderem w projekcie jest Gmina Kwidzyn , która realizuje zadanie wraz z Partnerami Miastem Kwidzyn, Miastem i Gminą Sztum, Gminą Sadlinki, Gminą Ryjewo, Gminą Miłoradz.

W Gminie Kwidzyn projekt zakłada budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych o długości 13,99 km od miejscowości Grabówko do Szałwinka. Miejsca postojowe w Gminie Kwidzyn zlokalizowane będą w trzech miejscowościach Mareza, Janowo, Korzeniewo. Łącznie we wszystkich gminach długość dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wyniesie 18,34 km. Utworzonych zostanie 10 rowerowych oznakowanych miejsc postojowych , powstaną atrakcyjne punkty widokowe umożliwiające odpoczynek w sprzyjających i bezpiecznych warunkach.   Założeniem projektu jest zagospodarowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach administracyjnych gmin partnerskich

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi -14 923 209,93 zł wnioskowane dofinasowanie

to kwota 7 332 095,99 zł co stanowi 63,7 % kwoty całkowitych wydatków.

Realizacja projektu w Gminie Kwidzyn wynosi 12 500 000 zł

Planowane dofinasowanie 5 753 623,18 zł

Czas realizacji projektu w latach 2017-2020.

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.