Dnia 11.12.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn” Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa liniowej infrastruktury turystycznej w ramach produktu turystycznego Wiślana Trasa Rowerowa w granicach administracyjnych powiatu kwidzyńskiego (miasto Kwidzyn, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Sadlinki) powiatu malborskiego(gmina Miłoradz) oraz sztumskiego (miasto i gmina Sztum). Przedmiotowy projekt stanowi integralną część przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska podróż”. Projekt zakłada budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Kwidzyn (13,99km), Mieście Kwidzyn (2,71 km) oraz Gminie Miłoradz (1,64km) o łącznej długości 18,34 km. Ponadto projekt zakłada wykonanie oznakowania Wiślanej Trasy Rowerowej na całej jej długości.

Założeniem projektu jest zagospodarowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach administracyjnych gmin partnerskich. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do udostępnienia potencjalnym odbiorcom dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi -14 923 209,93 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 11 510 354,77 zł.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.