Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Koszty całkowite: 124 230,00 zł

Wysokość dofinansowania: 80 800,00 zł

Wkład własny: 43 430,00 zł

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.