Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Koszty całkowite: 38 855,70 zł

Wysokość dofinansowania: 25 272,00 zł

Wkład własny: 13 583,70 zł

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.