Projekt realizowany w Gimnazjum w Liczu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2014r. – 30.06.2015r.

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów/uczennice z Gimnazjum w Liczu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do działań projektowych znajdują się na stronie szkoły: www.gimlicze.republika.pl.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.