Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 300.469,77 ZŁ
UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 167.744 ZŁ
WKŁAD BENEFICJENTA: 132.725,77 ZŁ

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.