Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Koszty całkowite: 63 000,05 zł
Wysokość dofinansowania: 40 975, 00 zł
Wkład własny: 22 025,05 zł

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.