Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn określa Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn (treść zarządzenia zamieszczona w BIP Gminy Kwidzyn).      

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 07.04.2017r.

do 12.05.2017r.

do godz. 15:00

od 02.06.2017r.

do 08.06.2017r.

do godz. 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)

do 17.05.2017r.

do 09.06.2017r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 19.05.2017r.

do godz. 14:00

do 12.06.2017r.

do godz. 14:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22.05.2017r.

do 29.05.2017r.

do godz. 15:00

od 13.06.2017r.

do 19.06.2017r.

do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 31.05.2017r.

do godz. 15:00

20.06.2017r.

do godz. 15:00

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7 kwietnia 2017r. rozpocznie się rekrutacja do:

Przedszkola w Korzeniewie (grupy dzieci w wieku 3-6 lat)

oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Janowie (grupy dzieci w wieku 3-6 lat)

oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tychnowach (grupy dzieci w wieku 3-6 lat)

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Liczu (grupa dzieci w wieku 6 lat)

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze (grupa dzieci w wieku 6 lat)

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej. Na złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, na pierwszym etapie naboru, rodzice mają czas do 12 maja 2017r. do godz. 15:00.

Wniosek należy pobrać i złożyć w danej placówce.

Do ww. placówek przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kwidzyn.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kwidzyn mogą być przyjęci do ww. placówek, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ado przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn (treść uchwały zamieszczona w BIP Gminy Kwidzyn).

Szkoły podstawowe

 7 kwietnia 2017r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych:

  • Szkoły Podstawowej w Janowie
  • Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
  • Szkoły Podstawowej w Liczu
  • Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
  • Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu
  • Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach

 Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do takiej szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej.

Wniosek należy pobrać i złożyć w danej szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVI/246/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn (treść uchwały zamieszczona w BIP Gminy Kwidzyn).

Granice obwodów szkół podstawowych

1. Obwód Szkoły Podstawowej w Janowie obejmuje miejscowości:

Gurcz, Janowo, Pastwa, Podzamcze, Szałwinek.

2. Obwód Szkoły Podstawowej w Korzeniewie obejmuje miejscowości:

 Gniewskie Pole, Korzeniewo, Lipianki, Mareza.

3. Obwód Szkoły Podstawowej w Liczu obejmuje miejscowości:

Bronno, Gilwa Mała, Licze, Ośno, Wola Sosenka, Szadowo.

4. Obwód Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze obejmuje miejscowości:

Grabówko, Nowy Dwór, Obory, Rozpędziny.

5. Obwód Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu obejmuje miejscowości:

Dankowo, Górki, Pawlice, Rakowieckie Pole, Rakowice, Rakowiec.

6.Obwód Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach obejmuje miejscowości:

Baldram, Brachlewo, Mały Baldram, Nowa Wieś Kwidzyńska, Brokowo, Dubiel, Kamionka, Tychnowy.

Dowozy od 1 września 2017r.

Do szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn, dowozimy zgodnie z określonymi obwodami szkół podstawowych (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/245/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (treść uchwały zamieszczona w BIP Gminy Kwidzyn).

Do klas II i III gimnazjów w Liczu i Nowym Dworze dowozimy zgodnie z dotychczasowymi trasami przez 2 lata (do wygaszenia gimnazjów).

Do przedszkola w Korzeniewie dowozimy zgodnie z dotychczasowymi trasami (oprócz miejscowości Rozpędziny).

Do przedszkola w Marezie dowozimy z miejscowości: Rozpędziny, Baldram, Brachlewo, Kamionka, Tychnowy, Brokowo.

Do przedszkola w Rakowcu dowozimy zgodnie z dotychczasowymi trasami (oprócz dzieci w wieku 6 lat, które mogą rozpocząć edukację w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Liczu, zgodnie z określonym obwodem szkoły).

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego
uzyskają Państwo
w każdej szkole podstawowej i przedszkolu.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.