Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. stawki dla poszczególnych gospodarstw przedstawiają się następująco:

Wielkość gospodarstwa domowego Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn*
Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna
Gospodarstwo jednoosobowe 12,00 zł 20,00 zł
Gospodarstwo dwuosobowe 23,00 zł 40,00 zł
Gospodarstwo wieloosobowe
(3 osoby i więcej)
35,00 zł 60,00 zł

*   Uchwała Nr XLIII/289/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 listopada 2017 r., poz. 3930).

Właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:

  1. w Urzędzie Gminy Kwidzyn, pokój nr 7 (parter),
  2. telefonicznie: 55 261-41-74 bądź
  3. pisząc na adres e-mail:odpady1@gminakwidzyn.pl.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.