Teren ten to obszar o powierzchni 5,44 ha położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 532. Grunty stanowią własność Gminy Kwidzyn. Przeznaczenie gruntów w mpzp - tereny obiektów produkcji i usług (przemysł lekki, rzemiosło uciążliwe, składy, magazyny, hurtownie, stacje diagnostyczne, usługi o szerokim zakresie w tym usługi handlu, biurowe, usługi związane z obsługą ruchu tranzytowego).

Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 187, 189, 190, 191, 192 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.