Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku w którym mieści się gminna biblioteka publiczna w Marezie. Koszt realizacji zadania to kwota 355 488,55 zł brutto, dofinansowanie w wysokości 150 821,07 zł. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Wymienione zostanie również oświetlenie na oświetlenie typu led. Zadanie będzie realizował Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowa Rodło z Kwidzyna.     Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 10.12.2018 roku. W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w szkole Podstawowej w Tychnowach, Janowiei i Liczu.

Wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł

Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł

Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł

Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.

 

 

Gmina Kwidzyn w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” zrealizowała wszystkie prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Liczu ,w Szkole Podstawowej w Janowie (sala tradycji), w szkole Podstawowej

w Tychnowach. Odbiór prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej w Marezie

w którym mieści się gminna biblioteka publiczna nastąpi w pierwszych dniach września 2018 roku. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w sali gimnastycznej należącej do szkoły podstawowej w Nowym Dworze

Rzeczywista wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji

w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł

Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł

Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł

Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.

 

 

Aktualnie w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” zakończone zostaną prace dociepleniowe oraz wymiana stolarki okiennej w budynku w Janowie. Jest to obiekt starej szkoły, widniejący w Gminnej ewidencji zabytków. Prace termomodernizacyjne w w/w budynku realizuje firma wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z Kwidzyna, Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz. Zakończona zostanie również realizacja podjętych działań modernizacyjnych w budynku szkoły w miejscowości Licze. Prace polegające na wymianie starego kotła na kocioł wykorzystujący pelet, wykonuje spółka ReN CRAFT z Bydgoszczy.

Ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy termomodernizacji budynków w szkole podstawowej w miejscowości Tychnowy. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu-2 705 131,97 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dnia 31.01.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”. Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. W ramach zadania wykonane zostaną prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, montaż instalacji.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

Mareza budynek świetlicy i biblioteki- Wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku

Janowo obiekt starej szkoły widniejący w Gminnej Ewidencji Zabytków- Wykonanie docieplenie ścian budynku, hydroizolacja budynku, wymiana instalacj C.O., wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej.

Tychnowy budynek szkoły podstawowej- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku

Nowy Dwór budynek gimnazjum-- sala gimnastyczna – ocieplenie ścian, podłogi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Licze budynek gimnazjum- wykonanie docieplenia ścian budynku, wymiana starego kotła na olej opałowy na kocioł wykorzystujący pelet.

Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn.

Zakładana w ramach realizacji projektu wartość wskaźników rezultatu dla programu – działanie 10.2 wynosi:

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 23 400 000 kWh

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 28 214 ton równoważnika CO 2.

W ramach projektu zastosowane zostaną odnawialne źródła energii OZE, przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów o OZE w szkołach objętych modernizacją.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu-2 705 131,97 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.