Zakończono prace termomodernizacyjne w sali gimnastycznej należącej do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, zamykające jednocześnie realizację projektu w kilku obiektach
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”.
W budynku wykonano dodatkowo wymianę oświetlenia na oświetlenie typu led.
Wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł
Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł
Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł
Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł
Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Celem zrealizowanego projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Szacowany roczny spadek emisji przewidziany jest na poziomie 69 ton. Zrealizowany projekt wpłynie na poprawę warunków oraz funkcjonowanie użytkowników zmodernizowanych obiektów jak również spowoduje oszczędności związane
z utrzymaniem obiektów.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.

W dniu 30.08. 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą, na realizacje zamówienia, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. W ramach podpisanej umowy zrealizowana zostanie termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Wykonawcą inwestycji jest Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa Rodło. Koszt inwestycji wyniesie 1 183 158,43 zł.

Gmina Kwidzyn w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” zrealizowała wszystkie prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Liczu ,w Szkole Podstawowej w Janowie (sala tradycji), w szkole Podstawowej

w Tychnowach. Odbiór prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej w Marezie

w którym mieści się gminna biblioteka publiczna nastąpi w pierwszych dniach września 2018 roku. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w sali gimnastycznej należącej do szkoły podstawowej w Nowym Dworze

Rzeczywista wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji

w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł

Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł

Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł

Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.

 

 

Aktualnie w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” zakończone zostaną prace dociepleniowe oraz wymiana stolarki okiennej w budynku w Janowie. Jest to obiekt starej szkoły, widniejący w Gminnej ewidencji zabytków. Prace termomodernizacyjne w w/w budynku realizuje firma wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z Kwidzyna, Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz. Zakończona zostanie również realizacja podjętych działań modernizacyjnych w budynku szkoły w miejscowości Licze. Prace polegające na wymianie starego kotła na kocioł wykorzystujący pelet, wykonuje spółka ReN CRAFT z Bydgoszczy.

Ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy termomodernizacji budynków w szkole podstawowej w miejscowości Tychnowy. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu-2 705 131,97 zł

w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dnia 31.01.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”. Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. W ramach zadania wykonane zostaną prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, montaż instalacji.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

Mareza budynek świetlicy i biblioteki- Wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku

Janowo obiekt starej szkoły widniejący w Gminnej Ewidencji Zabytków- Wykonanie docieplenie ścian budynku, hydroizolacja budynku, wymiana instalacj C.O., wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej.

Tychnowy budynek szkoły podstawowej- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku

Nowy Dwór budynek gimnazjum-- sala gimnastyczna – ocieplenie ścian, podłogi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Licze budynek gimnazjum- wykonanie docieplenia ścian budynku, wymiana starego kotła na olej opałowy na kocioł wykorzystujący pelet.

Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn.

Zakładana w ramach realizacji projektu wartość wskaźników rezultatu dla programu – działanie 10.2 wynosi:

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 23 400 000 kWh

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 28 214 ton równoważnika CO 2.

W ramach projektu zastosowane zostaną odnawialne źródła energii OZE, przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów o OZE w szkołach objętych modernizacją.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu-2 705 131,97 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.