Dnia 31.01.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn”. Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. W ramach zadania wykonane zostaną prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, montaż instalacji.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

Mareza budynek świetlicy i biblioteki- Wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku

Janowo obiekt starej szkoły widniejący w Gminnej Ewidencji Zabytków- Wykonanie docieplenie ścian budynku, hydroizolacja budynku, wymiana instalacj C.O., wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej.

Tychnowy budynek szkoły podstawowej- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku

Nowy Dwór budynek gimnazjum-- sala gimnastyczna – ocieplenie ścian, podłogi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Licze budynek gimnazjum- wykonanie docieplenia ścian budynku, wymiana starego kotła na olej opałowy na kocioł wykorzystujący pelet.

Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn.

Zakładana w ramach realizacji projektu wartość wskaźników rezultatu dla programu – działanie 10.2 wynosi:

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 23 400 000 kWh

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 28 214 ton równoważnika CO 2.

W ramach projektu zastosowane zostaną odnawialne źródła energii OZE, przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów o OZE w szkołach objętych modernizacją.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu-2 705 131,97 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 2 610 938,24 zł.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.