W dniu 29 listopada 2018 roku odbyła się druga sesja Rady Gminy. Głównym tematem było ustalenie składu osobowego oraz przedmiotów działania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn.

Czytaj więcej...

Pierwszą sesję nowej kadencji, która odbyła się 19 listopada 2018r. rozpoczął najstarszy wiekiem z wybranych radnych - Pan Karol Rupar i to on poprowadził obrady do czasu wyboru przewodniczącego rady.

Czytaj więcej...

W dniu 14 listopada 2018r. odbyła się ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy Kwidzyn. W toku czteroletniej działalności Rada Gminy odbyła 57 posiedzeń sesyjnych, podczas których zostało podjętych aż 384 uchwał.

Czytaj więcej...

Głównym tematem obrad LV sesji Rady Gminy Kwidzyn, która odbyła się 4 października 2018r. były kwestie związane z oświatą i wychowaniem. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona w obradach udział wzięli: dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Kwidzyn, pełnomocnik Wójta ds. oświaty Pani Eliza Ponikowska oraz Pani Katarzyna Wejnert - przedstawiciel Międzygminnego Oddziału ZNP w Kwidzynie.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.