W dniu 5 stycznia 2016 roku, na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe strażaków. Jak co roku, tradycyjnie w Urzędzie Gminy Kwidzyn spotykają się przedstawiciele wszystkich gminnych jednostek OSP z terenu gminy z władzami samorządowymi. Jest to dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielenie opłatkiem. Przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Wójt Gminy Kwidzyn – Ewa Nowogrodzka oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie - Henryk Kulecki. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Henryk Kulecki podziękował za zaangażowanie i ofiarność strażaków, którzy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W związku z włączeniem jednostki OSP Rakowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie st. bryg. mgr inż. Sławomir Bogiel oraz zastępca st. kpt. mgr inż. Jan Chodukiewicz wręczyli podziękowania pamiątkowe przedstawicielom jednostki OSP w Rakowcu.

Na zaproszenie Zarządu w spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn – Henryk Ordon, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego – Ryszard Mówiński, Sekretarz Gminy Kwidzyn – Anna Mielniczek i wielu innych gości.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.